Bekijk ook deze boeken

social media expert in een week online marketing - strategie & tactiek


Zoekmachine optimalisatie

Zoekmachine optimalisatie
Zoekmachine optimalisatie richt zich op het zo hoog mogelijk scoren bij de normale zoekresultaten, ook wel de "organische" resultaten genoemd. Deze activiteit wordt ook wel SEO genoemd. Dat staat voor voor "search engine optimization". Het doel is om met zo veel mogelijk belangrijke pagina's zeer hoog te scoren bij de zoekresultaten. Bij voorkeur op de eerste positie. Immers, uit een onderzoek van Slingshot blijkt dat verreweg de meeste mensen op het eerste resultaat klikken. De tabel hieronder heeft de procentuele verdeling van kliks per positie in de rangschikking.

Op de eerste positie klikken achttien keer meer mensen dan op de tiende positie. De vraag is nu hoe je een hoge positie kunt bereiken. Een concreet antwoord daarop is lastig te geven, omdat het algoritme dat Google gebruikt voor de rangschikking nu eenmaal geheim is en doorlopend wordt aangepast. En zelfs als je het algoritme zou bezitten, is het niet zomaar mogelijk om bovenaan te komen. Immers, Google kijkt niet alleen naar de structuur, techniek en inhoud van jouw eigen site, maar juist ook naar hetgeen andere websites en auteurs over jouw website schrijven en de wijze waarop ze naar jou linken. Hoe goed jouw eigen website ook is opgebouwd, indien anderen niet of nauwelijks naar jouw site linken of positief over je schrijven, krijg je geen goede positie.

In het boek "Online Marketing Expert in een Week" lees je alles over zoekmachine optimalisatie en 20 andere vormen van online marketing.

Home | Over Jeroen Bertrams | Inhoud | Bestellen | Alle publicaties | Contact

Online Marketing Expert in een Week | Jeroen Bertrams | Scriptum | 2013, 2014 en 2015 | 4e druk