Bekijk ook deze boeken

social media expert in een week online marketing - strategie & tactiek


Webcare

Wat is webcare
Webcare wordt vaak omschreven als klantenservice op social media. Maar het is meer dan dat. Bij normale klantenservice nemen klanten altijd eerst contact op met een bedrijf en is er meestal sprake van eenmalige, besloten interactie. Bij webcare neemt een bedrijf ook zelf regelmatig het initiatief om een klant te benaderen die zijn mening heeft gegeven over het bedrijf (of over concurrenten). Bovendien kan er sprake zijn van een (digitale) relatie die langer aanhoudt dat het eenmalige contact. Dit geldt met name wanneer een bedrijf structureel deelneemt aan communicatie op bepaalde plekken op social media.

Webcare is een serieuze aangelegenheid die veel tijd, geld en energie kan kosten. Een gestructureerde aanpak is vereist. In dit hoofdstuk wordt deze aanpak uitgebreid toegelicht.

In het boek "Online Marketing Expert in een Week" lees je alles over webcare en 20 andere vormen van online marketing.

Home | Over Jeroen Bertrams | Inhoud | Bestellen | Alle publicaties | Contact

Online Marketing Expert in een Week | Jeroen Bertrams | Scriptum | 2013, 2014 en 2015 | 4e druk