Bekijk ook deze boeken

social media expert in een week online marketing - strategie & tactiek


Crowdfunding en crowdsourcing

Wat zijn crowdfunding en crowdsourcing?
Ondernemers en marketeers komen vaak voor de vraag te staan hoe bestaande en nieuwe klanten kunnen worden betrokken bij (nieuwe) producten. De verschijning van het boek “The Wisdom of Crowds” in 2004 heeft ervoor gezorgd dat de drang om grote groepen mensen te betrekken bij innovaties is toegenomen. De laatste jaren is er vooral aandacht voor twee vormen waarbij “crowds” worden ingezet: crowdfunding en crowdsourcing. Beide methodes kunnen worden ingezet om de doelgroep te benaderen of te betrekken bij de ontwikkeling, maar ook bij marketing en verkoop van producten.

In dit hoofdstuk komen beide methodes uitgebreid aan de orde.

In het boek "Online Marketing Expert in een Week" lees je alles over crowdfunding en crowdsourcing en 20 andere vormen van online marketing.

Home | Over Jeroen Bertrams | Inhoud | Bestellen | Alle publicaties | Contact

Online Marketing Expert in een Week | Jeroen Bertrams | Scriptum | 2013, 2014 en 2015 | 4e druk