Bekijk ook deze boeken

social media expert in een week online marketing - strategie & tactiek


Conversie maximaliseren

Hoe kun je de conversie maximaliseren
Het genereren van kwalitatief hoogwaardig bezoek is een uitstekend begin. Maar succes volgt pas echt als de conversie op de eigen website optimaal is. Volgens Paul Hennessy, chief marketing officer van Booking.com, is conversie verreweg het meest belangrijke bij online marketing. Tegen Adformatie stelde hij in maart 2013 dat het lang niet alleen gaat om slim inkopen maar juist om de conversie daarna: “Het gaat dus met name om het aanbieden van de juiste landingspagina. Die moet aansluiten bij hetgeen werd gezocht. Conversie is in die zin een abstract woord voor een tevreden klant. Zomaar een hoop traffic inkopen en dan maar hopen dat het converteert, dat is een voorbode van disaster.”

Conversie is uit te drukken in een veelvoud aan getallen en percentages, maar uiteindelijk gaat het erom hoeveel procent van het ingekochte bezoek precies datgene doet wat je wil dat ze doen. Bijvoorbeeld iets bestellen in een webwinkel, het afsluiten van een verzekering, of het invullen van een bepaald vragenformulier. Het spreekt voor zich dat het product interessant moet zijn, net als de bijbehorende prijs. Maar daarmee begint het pas.

In dit hoofdstuk worden 10 concrete tips besproken die bijdragen aan een uitstekende conversie, zodat bezoekers precies datgene doen wat jij wil dat ze doen.

In het boek "Online Marketing Expert in een Week" lees je alles over het maximaliseren van de conversie van jouw website en ruim 20 vormen van online marketing.

Home | Over Jeroen Bertrams | Inhoud | Bestellen | Alle publicaties | Contact

Online Marketing Expert in een Week | Jeroen Bertrams | Scriptum | 2013, 2014 en 2015 | 4e druk